• Akceptujemy płatności

          ♦ gotówką,

          ♦ przelewem numer konta do przelewów:

             73 1050 1025 1000 0091 3235 5745

          ♦ szybkim przelewem lub kartą płatniczą:

               * Visa
               * Visa Electron
               * MasterCard
               * MasterCard Electronic
               * Maestro

            podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue              Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6,             81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym   

            Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr

            0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał 

            zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości).

            ♦ za pobraniem.

 

 

baner-2.png