• Akceptujemy płatności

          ♦ gotówką,

          ♦ przelewem numer konta do przelewów:

             40 1140 2004 0000 3102 8010 9695

          ♦ szybkim przelewem lub kartą płatniczą:

              Karty płatnicze:
                 * Visa
                 * Visa Electron
                 * Mastercard
                 * MasterCard Electronic
                 * Maestro”

            podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue              Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6,             81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym   

            Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr

            0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał 

            zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości).

            ♦ za pobraniem.

 

 

banner_1215x200A.png