• Akceptujemy płatności

          ♦ gotówką,

          ♦ przelewem numer konta do przelewów:

             24 1050 1025 1000 0090 8129 2626

          ♦ szybkim przelewem lub kartą płatniczą:

              Karty płatnicze:
                 * Visa
                 * Visa Electron
                 * Mastercard
                 * MasterCard Electronic
                 * Maestro”

            podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest

PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem
IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 3005234

            ♦ za pobraniem.

 

Płatności PayU