• Regulamin

Regulamin platformy B2B

 

REGULAMIN PLATFORMY B2B 

 

§ 1

Warunki ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży hurtowej, będącej podstawą działalności sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.urwisydwa.pl.

    Sklep Urwisy Dwa, ul. Kobylin 62 05-600 Grójec

 • Kontakt drogą elektroniczną możliwy jest przez całą dobę za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@sklep.urwisydwa.pl

 1. Korzystanie z usług sklepu, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.§ 2

Sprzedaż hurtowa

 

 1. Sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem Internetu, na stronie www.sklep.urwisydwa.pl, gdzie został zaprezentowany cały asortyment hurtowni oraz wszelkie istotne informacje na temat poszczególnych towarów.
 2. Sklep internetowy prowadzi  sprzedaż hurtową oraz detaliczną.

 3. W wypadku braku w magazynie zamówionego towaru, klient będzie o tym niezwłocznie informowany. Może zdarzyć się, że niektóre artykuły prezentowane na stronie sklepu internetowego mogą być już wyprzedane.

 4. Wszystkie ceny podane są w PLN netto i brutto (zawierają już podatek VAT).

 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub na paragon fiskalny.
 6. Ceny towarów są widoczne dla użytkowników po wcześniejszym zalogowaniu się w sklepie internetowym hurtowni.

 

§ 3

Składanie zamówień

         1. Ceny hurtowe dostępne są tylko dla Klientów hurtowych zalogowanych na stronie www.sklep.urwisydwa.pl

         2. W celu uzyskania statusu hurtownika należy zarejestrować się na naszej stronie: https://urwisydwa.sklep.pl/register/

        3. Podczas rejestracji należy podać wszystkie wymagane w formularzu dane w tym dołączyć dokumenty firmy NIP, REGON, Wpis do  

             ewidencji/KRS .

        4. Po zweryfikowaniu zgłoszenia rejestracyjnego i zatwierdzeniu go przez naszego pracownika Klient otrzymuje status hurtownika.  

 

      5.  Zamówienia na towar przyjmowane są poprzez platformę hurtową www.sklep.urwisydwa.pl

      6. Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza zamówienia.

       W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, hurtownia zastrzega sobie prawo do usunięcia konta

       klienta.

      7.Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.

      8. Minimalna wartość pierwszego zamówienia składanego przez klienta to 350 zł netto.

 

§ 4

Formy płatności

 

 1. Formy płatności za zamówiony towar sa następujące:
 • przelew na konto,
 • zapłata kurierowi przy dostawie towaru  - "za pobraniem",
 • poprzez Payu - płatność kartą kredytową lub płatniczą,
 • gotówka przy osobistym odbiorze w hurtowni,

 

§ 5

Reklamacje

 

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne, ma pełne prawo do złożenia reklamacji.

 2. W takim wypadku, należy wpierw poinformować nas e-mailowo, a następnie odesłać reklamowane artykuły, wraz z fakturą zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

 3. Reklamacje zostaną uwzględnione w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli będzie to niemożliwe z powodu wyczerpania zapasów, zwrócimy Państwu równowartość zakupionego towaru lub zaoferujemy inny towar dostępny w hurtowni.

 4. Klient odsyła reklamowany towar na własny koszt. Oznacza to, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem z towarem reklamowanym. Po rozpatrzeniu reklamacji koszt zareklamowanych artykułów zostanie Klientowi zwrócony łącznie z kosztem przesyłki do nas.

 5. Przy odbiorze przesyłki od kuriera należy zwrócić uwagę czy paczka jest oryginalnie zapakowana. Jeśli Klient znajdzie ślady uszkodzeń opakowania lub próby jego otwarcia, należy otworzyć paczkę w obecności kuriera. Pozwoli to sporządzić protokół i skutecznie dochodzić odszkodowań od firmy kurierskiej w wypadku powstałych uszkodzeń lub braków w towarze.§ 6

Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca ogłasza zmiany Ogólnych Warunków Handlowych na stronie internetowej. Zmiany Ogólnych Warunków Handlowych wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia na stronie www.sklep.urwisydwa.pl Zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed datą ich ogłoszenia.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby hurtowni.
 3. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

§ 7

Polityka polityka prywatności

W zwzwiązku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO TuzuONE       Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, siedziba: Wiktorska 55/4, 02-587 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy, nr KRS 00003349752,  NIP 521-38-99-300, REGON 386317516, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł, adres poczty elektronicznej: tuzuone@gmail.com, numer telefonu: 726603643

spełnia standardy w zakresie ochrony danych osobowych przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.
Klienci sklepu mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych; 
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.: 
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, 
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; 
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze; 
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

 

§ 7

 

Dane spółki

 

 TuzuONE       Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, siedziba: Wiktorska 55/4, 02-587 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy, nr KRS 00003349752,  NIP 521-38-99-300, REGON 386317516, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł, adres poczty elektronicznej: tuzuone@gmail.com, numer telefonu: 726603643