• Zwroty i reklamacje

 

1. Jeśli chcesz odstąpić od umowy, możesz to zrobić:

  1. Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, każdemu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia liczony jest od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta osobiście lub przez osobę trzecią przez niego upoważnioną do odbioru Towaru, inną niż przewoźnik.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem w szczególności, gdy Sprzedawca wyprodukuje Towar według specyfikacji Klienta, na jego indywidualne zamówienie, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w odniesieniu do pozostałych umów, o których mowa w wyżej wskazanej podstawie prawnej.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę, przesyłając jednoznaczne oświadczenie woli odstąpienia od umowy:
  4. a) w formie papierowej na adres siedziby Sprzedawcy,
  5. b) drogą elektroniczną na adres: urwisydwa@gmail.com
  6. Klient może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a także nie stanowi warunku do prawidłowego odstąpienia od umowy przez Klienta.
  7. Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległości wystarczy przesłanie oświadczenia woli o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu.

W poniższym linku znajdziesz formularz odstąpienia os umowy:

https://drive.google.com/open?id=1lpt_etVu0513PQ_FzD_IivP5c7TbrS2T

 

2.Jeżeli chcesz zareklamować produkt, możesz to zrobić: 


    - pisząc na jeden z poniższych adres email: urwisydwa@gmail.com
    - korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w treści oferty, bądź w formie pisemnej (listownie) kierując reklamację na adres:   
   

          Kikado Sp. zo.o. ul. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa


Składana przez Ciebie reklamacja, powinna zawierać co najmniej: 
       - twoje imię i nazwisko oraz adres zwrotny 
       - nazwa reklamowanego przedmiotu lub nazwa oferty 
       - datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
       - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem Twojego żądania. 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą nie pełne, przed rozpatrzeniem reklamacji możemy zwrócić się do Ciebie o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

Zgłoszoną reklamacje rozpatrujemy są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Ciebie adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Zadbaj o bezpieczne zapakowanie produktu, tak aby dotarł do nas nieuszkodzony. 

UWAGA, Informujemy, że dla kupujących niebędących konsumentami, sprzedawane przez nas przedmioty objęte są całkowitym wyłączeniem z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym.

W poniższym linku znajdziesz formularz reklamacyjny:

https://drive.google.com/open?id=1zqJ6hrXiKpFTucbE52khIgXyKSBab0g1


Zgłoszenia telefoniczne
Jesli potrzebujesz porady skontaktuj się z nami telefonicznie +48 726-603-643