Po co mi usługi poradni psychologicznej?

Poradnie psychologiczne zapewniają pomoce i wsparcie osobom z problemami o podłożu psychologicznym i emocjonalnym. Są miejscami, gdzie grono specjalistów może nam odzyskać zdrowie psychiczne. W jaki sposób?

Jaką rolę odgrywają poradnie psychologiczne?


W poradniach psychologicznych pracują doświadczeni psycholodzy, którzy wiedzą i praktykę nabywali latami. Stosując zróżnicowane techniki mogą udzielić profesjonalnej pomocy pod kątem popularnych schorzeń np. traumy, stany lękowe, depresje czy uzależnienia.

W jaki sposób działają?


Psycholog zaczyna pracę z pacjentem od przeprowadzenia diagnozy poprzez wywiad. W rozmowie mogą uczestniczyć również bliscy chorego, ponieważ niekiedy źródłem przyczyn jest otoczenie. Na podstawie diagnozy obierają właściwą metodę leczenia. Wśród nich praktykowane są terapie indywidualne (bezpośrednia rozmowa z psychologiem, przed którym otwieramy się czując komfortowo i bezpiecznie) i grupowe (w terapii uczestniczą inni chorzy, wymiana doświadczeń pozwala spojrzeć inaczej na chorobę i poczuć wsparcie).

Jakie są korzyści?


Poradnie tworzą bezpieczne miejsce, gdzie pacjent może swobodnie otworzyć się i porozmawiać o swoich emocjach bez strachu, że informacje wypłyną na zewnątrz. Psycholog dokładnie wysłuchuje i pomaga pacjentowi wypracować zdrowe nawyki, które ułatwią życie z chorobą i obcowanie w społeczności. Długotrwały proces samorozwoju wspiera emocjonalnie na tyle, że z czasem poczujecie się lepiej.

Nie bój się współpracować z psychologiem


Jako pacjent możesz czuć się bezpiecznie i swobodnie przy psychologu. Specjalista angażuje się w przebieg leczenia oferując wsparcie, wysłuchanie. Jako obiektywna osoba nie poddaje ocenie naszych decyzji, zachowań, a zasada poufności powoduje, że wszystkie informacje zostaną między Wami. Pamiętajcie o uczciwym podejściu do rozmowy. Nie bójcie się wyjawiać faktów, ponieważ będą one miały wpływ na proces leczenia.