Pozytywna dyscyplina

Rodziców interesują porady dotyczące poprawienia komunikacji z dzieckiem. Każdy chciałby zostać wysłuchany. Oczywiście życie nie jest usłane różami i trzeba liczyć się z wystąpieniem konfliktów. Jest to całkowicie normalne. Ważne będzie jednak to, aby właściwie je rozwiązywać, bez krzyku. Wydaje się być to niemożliwe. Warto jednak spróbować, aby utrzymywać dobre relacje z dzieckiem. Złoszczenie się i podnoszenie głosu do niczego nie prowadzi. Rodzi frustrację u obu stron. Oczywiście nie można przymykać oka na złe zachowania. Dyscyplina jest niezwykle istotna.

W jaki sposób mówić do dziecka, żeby słuchało?

Odpowiednie podejście do dziecka to podstawa, aby słuchało i postępowało zgodnie z przyjętymi zasadami. Oczywiście nie oznacza to, że trzeba być surowym rodzicem, który ciągle czegoś wymaga i oczekuje podporządkowania się. Każdy człowiek ma swoje zdanie, na przestrzeni lat kształtują się poglądy. Nie można jednak zapomnieć o dyscyplinie podczas wychowywania dziecka.

Warto zadbać o to, aby była ona kreatywna. Jeśli wystąpią jakieś niepożądane zachowania, dobrym pomysłem będzie odwrócenie uwagi dziecka. Kolejną kwestią jest to, aby miało ono wybór, ale nie powinien być on zbyt duży, bo stanie się wręcz problematyczny. W przypadku dzieci niezwykle istotna staje się rutyna. Bardzo ważne jest wobec tego zachowanie stałego rytmu dnia. Przewidywalność działa odstresowująco dla dziecka, zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa. Istotne będzie także chwalenie za dobre zachowanie. Jeśli dziecko ma zacząć słuchać, to musi czuć się wysłuchane.

Stosuj kreatywną dyscyplinę wobec dziecka

Za kreatywną dyscyplinę uznaje się zaangażowanie dziecka w wykonywanie prostych i bezpiecznych dla niego czynności. Oczywiście trzeba pamiętać, aby samemu być wzorem do naśladowania. Nie można krzyczeć i oczekiwać tego, że dziecko będzie postępować inaczej. Naśladuje zachowanie rodziców. Dziecko powinno się wychowywać w miłości. Pozytywne podejście ma ogromne znaczenie.

Rodzice zapominają o tym, że dzieci są skore do współpracy, uczenia się nowych umiejętności i okazywania ciepłych uczuć, gdy są zachęcane, otrzymują wsparcie. Kreatywna dyscyplina pomaga zrozumieć dziecko, lepiej wykorzystać jego naturalny potencjał. Powinno ono czuć, że jest ważne. Należy szanować drugą stronę i jednocześnie być stanowczym. Pozytywna dyscyplina uczy, ale jednocześnie nie jest zbyt karcąca ani zbyt pobłażliwa. Znaczenie ma skupienie się na szukaniu rozwiązań dla wspólnych problemów. Nie należy karać dziecka, bo przyniesie to efekt odwrotny do zamierzonego.